ITאתר תמיכה ספיר

אתר זה לא יהיה זמין בקרוב, יש לעבור לאתר התמיכה החדש – https://it.sapir.ac.il/

פתרון בעיית התחברות למערכות מידע – לומדה למניעת הטרדה מינית

מידע חשוב – קורונה

שימושון ספירIT למרצה:
מרצים

מדריך מהיר לשירותי מידע לסטודנטים:
סטודנטים

נתקלתם בתקלת מחשוב?
פתחו קריאה מקוונת באינטרנט

או דרך האפליקציה של המכללה האקדמית ספיר

מה יעזור לנו לעזור לכם?

פתיחת קריאה אחת עם תיאור ספציפי של הבעיה:

  • איפה נתגלה התקלה (מעבדה, מחשב)?
  • איזו פעולה בוצעה?
  • מה התוצאה שנתקבלה?
  • מה רציתי שיקרה?