טכנולוגיות מסייעות ללמידה

מעבדות המחשבים

יחידת המחשב מאפשרת לקיים מבחנים במעבדות המחשבים עם מגוון אפשרויות של חיבור וניתוק המעבדה לרשת המחשבים.

לדעת עוד…

מדיה חברתית

כלים טכנולוגיים הניתנים לשימוש חופשי באמצעות אינטרנט ומאפשרים לתקשר, ליצור קבוצות סגורות/פתוחות ושיתוף תכנים שונים.

לדעת עוד…

אתרי אינטרנט אישיים

המכללה מעמידה לרשות ציבור הסטודנטים והמרצים מספר שירותים ליצירת אתרי אינטרנט וניהול תוכן עצמי. לדעת עוד…

ניהול קבצים ברשת

שמירת קבצים אישיים וציבוריים בכונני רשת: :\F:\, G:\, P. לדעת עוד…

שירותים נוספים
(לפתיחה לחץ על תמונה)

שירותי וידאו

הפצת חומרי למידה

בחינות במעבדות המחשבים