מדריך מהיר לשירותי מידע לסטודנטים

לי-מוד

במערכת זו תמצאו את חומרי הקורס כפי שהועלו ע"י מרצה הקורס.

כניסה לשירותי מידע

גישה לפורטל ולמערכות
המידע השונות בספיר

office365

אופיס 365 לסטודנטים

אפשרות להתקנה בעד חמישה התקנים שונים .

אפליקציית ספיר

גישה נוחה מהנייד

merging mail accounts

Google שירותי

תיבת דוא"ל ושירותי גוגל שונים