לי-מוּד

מערכת מקבילה למערכת ההיילרן הישנה במובן זה שהיא מערכת לניהול למידה בקורסים. המערכת גמישה מבחינת שילוב עזרים באתרי הקורסים ומבחינת עיצוב אתר הקורס. מערכת זו נותנת מענה גם למשתמשי Macintosh ומערכות הפעלה שונות. המערכת פועלת במיטבה בדפדפנים שונים כגון Firefox, Safari, IE8.

Copyright_crystal_blueתקנון המכללה בנושא זכויות יוצרים
מסמכי עזרה למרצה

כיצד עלי לבקש הוספה של עוזר הוראה לקורס בלי-מוד?

הדרכות מקוונות מטעם מכללת ספיר ומוסדות אקדמיים שונים: