שירותי מידע

שירותים למרצה

גישה מרחוק לשירותי מידע 

קיימות מספר אפשרויות להתחברות מחוץ למכללה לשירותי מידע.  קרא עוד…

מחשבים ניידים לסגל 

מרצה זכאי לקבל מהמכללה, בתקופת היותו חבר הסגל האקדמי הבכיר של המכללה, השתתפות בעלות רכישת מחשב נייד לצורך עבודתו במכללה, בכפוף לתנאים המפורטים בנוהל.

הזמנת תוכנות לשימוש ביתי ישירות ממיקרוסופט  למידע נוסף