אתרי אינטרנט לשימוש יחידות ארגוניות

לרשות היחידות הארגוניות עומדות מספר אפשרויות ביצירת אתרי אינטרנט. יצירת אתרי אינטרנט נעשית על פי מדיניות שנקבעה על ידי הנהלת המכללה על בסי שיקולים הבאים:

  1. הצורך בשמירה על הידע הארגוני ואבטחת המשכיות.
  2. מגבלות משאבים במספר האופציות שניתן לתמוך בהן מבחינת משאבי מחשוב והן מבחינת משאבי כוח אדם.
  3. הצורך לאפשר גמישות לכל יחידה ארגונית  ולמתג את עצמה.
  4. שמירה עד כמה שאפשר על שפה מיתוגית ומוניטין המכללה – הקפדה על עקביות במדיניות.

כתוצאה משיקולים אלו, נקבעו האפשרויות להלן  להקמת אתרי אינטרנט ליחידות ארגוניות:

אתר המכללה הראשיwww.sapir.ac.il מנוהל על ידי יחידת תקשורת שיווק ויח"צ. כל תוכן באתר מנוהל על ידה. ניתן לפנות ולבקש להעלות תכנים באתר זה בפניה ל webmaster@sapir.ac.il

הפורטל המנהלתי–home.sapir.ac.il    – הכניסה אליו אפשרית רק לעובדי מנהלה, עם שם משתמש וסיסמא.  בנוסף לאזורים המשותפים לכלל העובדים לכל יחידה ארגונית מוקצה אתר משנה. באתר היחידה ניתן להציג מידע מטעם היחידה לכלל העובדים וכן לנהל מידע שיהיה נגיש רק לאנשי היחידה. ניתן לייצר קבוצות עבודה לצורך שיתוף קבצים, קיום דיונים ופרסום הודעות. קבלת הדרכה ובקשות לעיצוב סביבת עבודה לקבוצת עבודה, בפניה ל galita@sapir.ac.il

אתרים עצמאיים–  המכללה מעמידה לרשות יחידה ארגונית הרוצה בכך, פלטפורמה לניהול תוכן מבוססת wordpress.  יחידה ארגונית הרוצה בכך יכולה לקבל תשתית סטנדרטית הכוללת מספר תבניות בסיס ומספר נתון של תוספים, ושירותי תפעול הכוללים גישה למערכת, גיבויים ומעקב שוטף על שימוש. באחריות היחידה הארגונית למצוא מנהל תוכן ומעצב מתוך תקציב היחידה. קבלת אישור להקמת אתר יחידה ארגונית -בפניה לדובר המכללה, shani@sapir.ac.il . הודעת מייל ממנו ליחידת המחשב תאפשר לנו ליצור את הסביבה ולאפשר גישה למי שימונה כמנהל תוכן האתר.

פרסום הודעות ומסמכים– לכל יחידה ארגונית יש אפשרות לפרסם באינטרנט קבצים ומידע דרך שמירת קובץ בכונן L:\dept, כאשר dept הוא שם היחידה הארגונית. כל קובץ הנשמר בכונן L יקבל כתובת אינטרנט הבאה w3.sapir.ac.il\dept\info.pdf  , כאשר info.pdf הוא שם הקובץ שנשמר. יש לשים לב שהמידע המתפרסם הוא ציבורי, מאונדקס במנועי חיפוש וניתן לגישה על ידי כל אדם המחובר לאינטרנט. שימוש בשיטה זו מתאים במיוחד בשליחת דואר אלקטרוני לרשימת נמענים גדולה: במקום לצרף את הקובץ, שולחים את הקישור אליו. בנוסף ליעילות בצריכת משאבי מחשוב, היתרון הבולט הוא שאם נפלה טעות, ניתן לעדכן את המידע שבקובץ בקלות, והשינוי זמין לכולם מיידית.

אתר עצמאי – מתוך מודעות לצרכים משתנים ומיוחדים – ומגוון האפשרויות, יש ליחידה ארגונית אפשרות להקים ולתפעל אתר בצורה עצמאית, על ידי אירוח אצל ספק חיצוני או הקמת שרת בקמפוס שאינו נתמך על ידי יחידת המחשב, מתופעל באחריות מלאה של היחידה הארגונית. בקשה מנומקת תוגש למנכ"ל המכללה . עם אישורו, יחידת המחשב תגדיר את הפרמטרים הנדרשים למימוש האופציה (הקצאת מספרIP במקרה  של שרת בקמפוס או הפניית כתובת אינטרנט במקרה של שרת חיצוני).

אתרים לשימוש פדגוגי– לצורך לימודים ואתרי אינטרנט אישיים לסטודנטים ומרצים, עומדות לרשות הצוות הפדגוגי אופציות נוספות

כתובות אינטרנט (URL  ) – ניתן להגדיר כתובות לאתרים באחת משתי הצורות:

XXX.sapir.ac.il או www.sapir.ac.il/XXX , כאשר XXX היא מחרוזת באנגלית ו\או מספרים, שאינה בשימוש או שמורה לשימוש עתידי.

יחידה ארגונית המעוניינת לרשום שם מתחם (domain) שונה מ sapir.ac.il , צריכה לקבל על כך אישור ממנכ"ל המכללה – והרישום יתבצע על ידי יחידת המחשב במכללה. נאסר על רישום שם מתחם המציגים מידע על המכללה על ידי עובדים אחרים או בצורה עצמאית.

אם נבחרת אופציה של אתר עצמאי, ניתן לנתב את הכתובת שתוגדר לשרת חיצוני.