לי-מוּד

מערכת מקבילה למערכת ההיילרן הישנה במובן זה שהיא מערכת לניהול למידה בקורסים. המערכת גמישה מבחינת שילוב עזרים באתרי הקורסים ומבחינת עיצוב אתר הקורס. מערכת זו נותנת מענה גם למשתמשי Macintosh ומערכות הפעלה שונות. המערכת פועלת במיטבה בדפדפנים שונים כגון Firefox, Safari, IE8.

Copyright_crystal_blueתקנון המכללה בנושא זכויות יוצרים

 

מסמכי עזרה לסטודנט