מדיניות שימוש

1. תנאי השימוש במערכות המידע

להלן, תקציר תנאי השימוש:

  • אתם זכאים להשתמש בשירותי המחשוב של ספיר עקב היותכם קשורים למכללה או לאחד הגופים הנמצאים בקמפוס ספיר.
  • המכללה רשאית להפסיק בכל עת את אפשרות השימוש שלכם בשירותי המחשוב.
  • שימוש בשירותי המיחשוב חייב להתקיים במסגרת תנאי השימוש והחוק.
  • אסור לכם למסור את הסיסמה שלכם לאף אחד.
  • יחידת המחשב בקמפוס ספיר לא מחוייבת לגבות את המידע האישי שלכם.
  • יחידת המחשב של קמפוס ספיר שומרת מידע אודות השימוש בשירותי המחשוב והם עשוים להשתמש בהם.
2. הצהרת מדיניות שימוש וניטור מידע במערכת "לי-מוּד"

מסמך זה בא להבהיר את מדיניות המכללה האקדמית ספיר, ע"ר (- "המכללה"), בניטור השימוש במערכת "לי-מוּד" (- "המערכת"), אפשרויות המשתמש לחשוף מידע אישי ותנאי שימוש בתכנים במערכת. מטרת הניטור היא קבלת מידע סטטיסטי על השימוש במערכת, כבסיס להחלטות פדגוגיות ותכנון פעילויות ומשאבים לסביבת הלמידה.

לדעת עוד…

3. מדיניות דוא"ל וקבצים אישיים

במסגרת תפקידם, ניתנת לציבור המשתמשים במערכות מידע בספיר גישה לאחסון קבצים ושירותי דואר אלקטרוני. שלושה עקרונות מנחים את מדיניות המכללה בנושא זה: שמירה על צנעת הפרט, שמירה על מידע ארגוני, אבטחת מידע ושמירה על חוקי המדינה.

לדעת עוד…

4. חוק המחשבים תשנ"ה 1995

חוק ישראלי בנוגע לעבירות מחשב, על פי החוק אפשר להיענש על הפצת מידע כוזב, הפצת וירוסים ועל פריצה למחשב ללא אישור. בעקבות עבירה על החוק מתאפשרת תביעת פיצוי בנזיקין.

לדעת עוד…

5. חוק הגנת הפרטיות

החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל. החוק מקיף את תחומי הגנת הפרטיות, מגדיר מהי פגיעה בפרטיות ובאילו מקרים היא מוצדקת. עבירה על החוק מאפשרת תביעת פיצוי בנזיקין. יתרה מכך העבירה נחשבת לעבירה פלילית שעונשה יכול להגיע עד 5 שנות מאסר.

לדעת עוד…

6. הסכם הקיבוצי שנושא שימוש עובדים במחשבים

בהסכם נקבע שלמעסיק יש את הזכות לקבוע כללי שימוש או אי שימוש במחשב במקום העבודה, כולל לעניין הטכנולוגיה התואמת את צרכי העסק ושימוש בתוכנות שונות. העובד ישתמש במחשב לצרכי עבודתו ולצורך פעולות אישיות שאינן קשורות לעבודתו, שחל עליהן עקרון צנעת הפרט.

לדעת עוד…