שירות למרצים – הגשת שאלוני בחינות בצורה מקוונת

הגשת שאלוני הבחינה והבחנים למדור בחינות מתבצעת בצורה מקוונת מתוך "מידע אישי למרצה" (מתוך כוונה להתייעל ולחסוך למרצים את הצורך להגיע במיוחד למכללה(.

תהליך הגשת השאלונים מורכב משני שלבים:

שלב א' – שליחת מידע על המבחן (משך הבחינה, צורת ההבחנות, סוג מחברת, מספר גרסאות ועוד)

שלב ב' – שליחת קבצי השאלונים (לגרסאות ולמועדים השונים)

את הזמנים לביצוע השלבים ניתן לראותו במועדים לביצוע פעולות במידע אישי למרצה

בחינות משולבות:

בקורסים בהם מתקיימות כמה קבוצות לימוד, ובתנאי שניתן לערבב תלמידים מקבוצות שונות וששאלון הבחינה בכל קבוצות הלימוד זהה, לא נדרש לשלוח פרטי בחינה ושאלון בחינה לכל קבוצה. יש לשלוח את פרטי הבחינה והשאלון לקבוצה אחת בלבד.

להלן קישורים לדפי הסבר לשני השלבים:

שלב א' – עדכון מידע נוסף לבחינה בצורה מקוונת ממידע אישי למרצה

שלב ב' – הגשת שאלון בחינה למדור בחינות בצורה מקוונת ממידע אישי למרצה