מידע אישי לסטודנט

מידע אישי לסטודנט 

 מסמכי עזרה לסטודנט – הקישורים הם לסרטוני הדרכה ולדפי הוראות מצולמים:

מצגת ליום ייעוץ/אוריינטציה  – מידע לסטודנטים חדשים
לפתיחת המצגת לחץ על התמונה

מצגת ליום אוריינטציה