מערכת לבדיקת מבחנים מקוונים TomaGrade

מערכת דיגיטאלית לניהול וביצוע בדיקת מבחנים בצורה מקוונת.                                                                     

המערכת מאפשרת לבדוק בין היתר מבחנים ועבודות סרוקות בקלות מכל מקום בעולם. 

המרצה יוכל לתת ציונים, לרשום הערות, ולנהל את זרימת העבודה של בדיקת הבחינות באופן אינטואיטיבי, מאובטח וידידותי.

– יכולות אנוטציה: הוספת הערות בגוף הבחינה

– בדיקה ממוחשבת של בחינות סרוקות בכלים אינטואיטיביים וידידותיים למשתמש

– מנגנון התראות למרצים: תזכורות והתראות בנוגע לסטטוס בדיקת מבחנים

– כלים אדמיניסטרטיביים המאפשרים בדיקה רוחבית

– שיתוף בדיקת בחינות בין מספר משתמשים

– יכולות בדיקה רחבות, צפייה בחומרים נלווים וצפייה בנתוני בחינות קודמות   

סטודנטים מבצעים בחינה←המבחנים נשלחים לסריקה←המבחנים עולים למערכת הTomaGrade←המרצה מקבל הודעות

דואר אלקטרוני שהמבחנים מוכנים לבדיקה←המרצה בודק את הבחינות באמצעות מחשב←בסיום הבדיקה, הבחינות

בתוספת הערות המרצה והציון מועלות לאזור המידע האישי של הסטודנטים (לקובץ המגיע לסטודנט מצורף דף מקדים הכולל את

פירוט הציונים בכל שאלה).

למרצה

*בדיקת הבחינות בכל מקום ובכל רגע נתון (גם בחו"ל)

*בדיקה איכותית קלה ומהנה של בחינות

*קיצור זמן בדיקת הבחינות

*חיסכון בעלות נסיעות

לסטודנט

*שיפור חווית הצפייה בהערות המרצה

*שיפור השרות על ידי מתן ציונים מהיר ואיכותי

למכללה

*חיסכון בעלויות אדמיניסטרציה 

*שיפור שביעות רצונם של הסטודנטים

*מיצוב טכנולוגי

*קיצור זמן בדיקת הבחינות