הצהרת מדיניות שימוש וניטור מידע במערכת "לי-מוּד"

1. מבוא

מסמך זה בא להבהיר את מדיניות המכללה האקדמית ספיר, ע"ר (- "המכללה"), בניטור השימוש במערכת "לי-מוּד" (- "המערכת"), אפשרויות המשתמש לחשוף מידע אישי ותנאי שימוש בתכנים במערכת. מטרת הניטור היא קבלת מידע סטטיסטי על השימוש במערכת, כבסיס להחלטות פדגוגיות ותכנון פעילויות ומשאבים לסביבת הלמידה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות במערכת בכל עת. שינויים אלה יכנסו לתוקף מרגע העלתם על ידי המכללה לאתר המכללה.

2. זכות ותנאי השימוש במערכת

בעלי חשבון משתמש מטעם המכללה רשאים להשתמש במערכת. משתמשים אחרים עשויים לקבל הרשאת כניסה למערכת לפי הצורך. השימוש במערכת ניתן בכפוף לתנאי השימוש במערכות המידע של המכללה. בפרט נדגיש, שאין להעביר פרטי חשבון משתמש (שם וסיסמא) לאיש, ואין לאפשר לאיש (גם לא עובדי יחידת המחשב, מרצה או בעל תפקיד במכללה) להזדהות ולבצע פעולות בסביבת המערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמא שניתנה באופן אישי.

סטודנטים ואנשי סגל מקבלים גישה לקורסים בהם הם רשומים בהתאם לנתוני מערכת מנהל התלמידים. בנוסף, ניתנת גישה למידע לבעלי תפקידים שונים במכללה, כמו ראשי מחלקות, רכזות ואנשי תמיכת מחשוב – על פי צרכי תפקידם.

על מנת להיכנס למערכת יש לאפשר בדפדפן את האופציה קבלת קבצי Cookies (כלי לאיסוף מידע). אופציה זו מאופשרת כברירת המחדל ברוב הדפדפנים. בתפריט העזרה של דפדפן האינטרנט שלך תוכל לקבל מידע נוסף בנושא "עוגיות", מוצע לפנות לאתר המספק מידע כללי.

תקשורת במערכת מתבצעת דרך ערוץ מוצפן ומאומת. הגדרות הקורסים הותאמו למנוע אינדוקס על ידי מנועי החיפוש. שימוש מסחרי במערכת המסר הפנימי של "לי-מוּד" אסורה.

דף הכניסה הראשי למערכת "לי-מוּד", הינו ציבורי וחשוף לכלל גולשי האינטרנט, כמו כן שמות הקורסים ותיאורם (במידה ומולאו על ידי המרצה). תכני הקורס ופעילויות בקורס זמינים רק למשתתפי הקורס.

מידי שנה מוקמת סביבת "לי-מוּד" חדשה בהתאם לשנת הלימודים האקדמית. כדי להגיע לקורסים משנים קודמות יש לבחור בבלוק/בקישור: "ניווט בין שנות לימוד".

3. פרופיל משתמש

בעת הכניסה הראשונה למערכת, פרטי המידע האישי כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז. מועברים אוטומטית למערכת, בהתאם לנתונים המעודכנים במערכת מנהל התלמידים. כל שינוי במערכת מנהל התלמידים יעודכן במערכת באופן אוטומטי. בנוסף, מועברת למערכת כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידי המכללה.

כתובת הדוא"ל ניתנת לשינוי ועדכון על ידי המשתמש (להדרכה לחץ כאן). ההודעות מתוך המערכת נשלחות לדוא"ל המעודכן בפרופיל האישי במערכת. יש לשים לב שציון כתובת דוא"ל הינו שדה חובה, ולא תתקבל כתובת ריקה או לא חוקית. כל שינוי בכתובת הדוא"ל מחייב מענה להודעת אישור הנשלחת לכתובת שנרשמה – אחרת שינוי הכתובת אינו נקלט במערכת).

כברירת מחדל, שם מלא של המשתמש מוצג לכל משתמשי המערכת במשבצת "משתמשים מחוברים" במערכת. למשתתפי הקורס מוצגת בנוסף לשם המלא גם כתובת דוא"ל.

ניתן לבחור להסתיר את כתובת הדוא"ל האישית, מפני משתמשים שאינם רשומים בקורסים בהם משתתף המשתמש, ואף להסתיר את כתובת הדוא"ל מפני כלל המשתמשים. בכל מקרה, כתובת הדוא"ל תהיה גלויה למרצי הקורסים בהם רשום המשתמש.

בנוסף לכתובת הדוא"ל, משתמש במערכת רשאי לעדכן בפרופיל האישי את הפרטים הבאים: ארץ מגורים, אזור זמן, שפה מועדפת, תיאור אישי (אודות המשתמש), תמונה, תחומי עניין, אופן קבלת הודעות בדואר האלקטרוני (עדכון לפי נושא, עדכון יומי או שבועי), מנוי אוטומטי לעדכונים מהפורומים. כל פרט שעודכן על ידי המשתמש בפרופיל האישי חשוף בדף הפרופיל עבור משתמשים מזוהים אחרים במערכת.

מידע שעודכן בפרופיל האישי ימחק באופן אוטומטי בעת מחיקת החשבון האישי של המשתמש.

4. תקשורת בין משתמשי המערכת

כל המשתמשים שהתחברו למערכת במהלך שתי הדקות האחרונות, מופיעים במשבצת "משתמשים מחוברים" בדף הראשי. מטרתה של משבצת "משתמשים מחוברים" היא לעודד תקשורת בין המשתמשים ולכן אין אפשרות של הסרה. יחד עם זאת קיימת אפשרות לחסום מסרים (להדרכה לחץ כאן) בתוך המערכת או לאפשר החלפת מסרים רק עם אנשי קשר שנבחרו על ידי המשתמש.

5. תוכן אישי, זכויות יוצרים ושמירה על הוראות הדין

בזמן השימוש במערכת, תוכן אישי המיוצר או נתרם עשוי להיות גלוי למשתמשים אחרים במערכת (כגון מרצי הקורסים, סטודנטים הלומדים יחד באותו קורס וצוות טכני).

מידע הנתרם בזמן השתתפות בפעילויות שונות במערכת, כגון השתתפות בדיון בפורום, צ'אט, הוספת מידע למילון ולויקי, אינו נמחק גם אחרי שהמשתמש חדל להיות פעיל במערכת.

המשתמש אינו רשאי להעביר תוכן אישי המאוחסן במערכת, כולל תרומה לפעילויות השונות, למחשבים אחרים, לשרתים או לקבצים אחרים שאינם חלק מהמערכת. העברת התוכן מותרת לצרכי הקורס בלבד. במקרה זה, על המשתמש לוודא שהתוכן אינו נגיש לצד שלישי, ויש למחוק את התוכן ברגע שהוא מפסיק להיות נחוץ.

חומרי לימוד הזמינים במערכת הינם לשימוש המשתמשים המורשים בלבד, ואין להעביר את חומרי הלימוד לצד שלישי. אין להעלות למערכת תכנים שאינם חומרי לימוד, מחקר או עבודות צוות.

המכללה הינה מפעילת שירות, ואיננה אחראית לתכנים שמועלים למערכת על ידי מי מהמשתמשים.

תשומת לב המשתמשים מופנית לכך שטקסטים, תמונות ותוכנות מוגנים בדרך כלל על ידי חוקי זכויות היוצרים המשתמשים נדרשים לא להעלות למערכת טקסטים, תמונות ותוכנות של צדדים שלישיים, ללא קבלת אישור מראש לכך מבעל הזכויות. שיתוף תכנים וקבצים במערכת מותר רק אם המשתמש הינו בעל זכויות השימוש בחומרים אלה.

המידע והחומרים שהמשתמשים משתפים במערכת לימוד כפופים להוראות כל דין, לרבות להוראות חוק זכויות היוצרים התשס"ה-2007. המשתמש מחויב להקפיד להעלות תכנים תוך עמידה בהוראות הדין, יישא באחריות המלאה בגין הפרת הוראות כל דין בכל הקשור בשימוש במערכת, ויהיה צפו ל נקיטה בהליכים משפטיים, אזרחיים ו/או פליליים.

6. ניטור פעילות משתמשים

נתונים בנוגע לכל פעילות במערכת נאגרים למטרות הבאות: פתרון בעיות טכניות, איסוף נתונים סטטיסטיים ושיפור פעילות ההוראה במערכת, בחינת סגנונות למידה לצורך התאמת סביבת הלמידה לצרכים פדגוגיים. ניתנת למרצים ולמתרגלים גישה למידע אודות פעילות בקורסים שלהם. לראשי מחלקה ניתנת גישה למידע עבור כל הקורסים במחלקה:

• תאריך ושעה של כניסה אחרונה למערכת (גם אם לא לקורס של המרצה);

• תאריך ושעה של כניסה לכל אחת מהפעילויות בקורס המרצה;

• פעולה שבוצעה (למשל צפייה, הוספה, שינוי) בכל פעילות בקורס (למשל מטלה, פורום, מצגת וכד');

• שם מלא של המשתמש שביצע את הפעולה;

למנהלי המערכת ביחידת המחשב יש גישה לנתונים שפורטו לעיל, ובנוסף יש הרשאות גישה לנתונים הנאגרים. הניטור מיועד למטרת הפקת דוחות סטטיסטיים על דפוסי שימוש במערכת, ותצוגה אגרגטיבית של נתונים לפי קורסים ומחלקות, ללא זיהוי של משתמש מסוים:

• תאריך ושעת הכניסה;

• כתובת IP של המחשב;

• קובץ או כתובת אליה ניגשו;

• גודל הקובץ שהועבר (בביטים);

• כתובת של אתר המפנה;

• סוג דפדפן;

• שיוך פעילות לקורס ולמחלקה;

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדיקת נתונים פרטניים במקרים של חשד לפעילות הנוגדת את תנאי השימוש שניתנו עם הקצאת חשבון המשתמש, פעילות הנוגדת את תקנון המכללה או את חוקי מדינת ישראל.

7. גיבוי ושחזור תכני הקורס

מנהלי המערכת הינם בעלי גישה לכל הנתונים הנאגרים בזמן אמת במערכת, הם עשויים להשתמש בנתונים אלה לצורך גיבוי ושחזור נתונים במערכת.

במקרה ויש צורך בשחזור המערכת, הגיבוי נשמר לאורך 14 יום. המכללה משקיעה את מירב המאמצים לשמירה וגיבוי של התכנים במערכת. יחד עם זאת, באחריות כל משתמש לשמור גיבוי אישי של התכנים שלו במערכת, והמכללה לא תישא באחריות כלשהי לאבדן ו/או נזק לתכנים אישיים כאמור.