מיקום המדפסות הציבוריות בקמפוס מכללת ספיר

לרשות הסטודנטים בספיר קיימות עמדות עבודה ציבוריות ועמדות הדפסה ציבוריות בתשלום הפרוסות ברחבי הקמפוס. להלן רשימת העמדות והמדפסות הציבוריות ומיקומן:

בניין

מיקום

סוג

1

קולנוע – לובי כניסה (תחת המדרגות)

עמדות עבודה ציבורית

2

הנדסאים – ליד 2102

עמדות עבודה ציבורית
4

בית הסטודנט – קומה עליונה ליד פר"ח

עמדות עבודה ציבורית
4 בית הסטודנט- קומה עליונה ליד פר"ח עמדות הדפסה
7 ליבי ליד  – 7107 עמדות עבודה ציבורית
7 ליבי ליד 7110 עמדות עבודה ציבורית
7 ליבי – מבוא אודיטוריומים (7001+7002) עמדות עבודה ציבורית
7 ליבי – ליד 7105 – למעלה עמדות עבודה ציבורית
7 ליבי-מבוא לאודיטוריומים (7001+7002) עמדות הדפסה
7 ליבי קומה עליונה – ליד 7107 עמדות הדפסה
7 ליבי(7) ליד BA כללי – למטה 7006 עמדות עבודה ציבורית
9 בית האקדמיה – מבוא 9001 עמדות עבודה ציבורית
9 בית האקדמיה – מבוא 9001 עמדות הדפסה
9 בית האקדמיה – ליד 9101 עמדות עבודה ציבורית
9 בית האקדמיה – ליד 9101 עמדות הדפסה
10 בית האקדמיה – מבוא 10002 עמדות עבודה ציבורית
10 בית האקדמיה – מבוא 10002 עמדות הדפסה
11 בית האקדמיה – מבוא 11002 עמדות עבודה ציבורית
11 בית האקדמיה – מבוא 11002 עמדות הדפסה
18 תקשורת/ משפטים -מבוא – ליד מרכז תמיכה עמדות הדפסה
18 תקשורת/ משפטים -מבוא – ליד מרכז תמיכה עמדות עבודה ציבורית
ספריה ספריה קומת קרקע (במקלט) 3 מדפסות עמדות הדפסה
ספריה ספריה קומה עליונה 2 מדפסות עמדות הדפסה

לתפעול מדפסות ציבוריות, יש לפנות לחברת קופימדיה בטלפון: 077-9802893