כרטיס צילום והדפסה

ההדפסה במדפסות ציבוריות והצילום מכונות הצילום הציבוריות מתבצע על ידי העברת כרטיס צילום.
סטודנטים יכולים לקבל את כרטיס הצילום תמורת 10 ש"ח פיקדון בחברת קופימדיה או באגודת הסטודנטים.
אלה שאינם סטודנטים יכולים לקבל את כרטיס הצילום תמורת 10 ש"ח פיקדון בחברת קופימדיה.
אפשר להטעין את כרטיסי הצילום בעזרת מטבעות במקומות הבאים:
  • קופימדיה
  • ספיר-טק

הדפסה/צילום

תעריף

שחור לבן

15 אג' לדף

צבע (A4)

2 ₪ לדף