תצוגת היעדרויות ואיחורים בשיעורים

סטודנטים יכולים לעקוב אחר מצב הנוכחות שלהם בשיעורים ב"מידע אישי לסטודנט".

  1. במסך ציונים-נוספה עמודה בצד שמאל המסכמת את נוכחות התלמיד בכל שיעור.

 

Capture

 

  1. במסך מערכת שעות-בלשונית  מערכת שבועית ניתן לעקוב אחר התאריכים בהם הוזן החיסור/איחור

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3