מדיה חברתית

שירותי מידע מציעים כלים טכנולוגיים הניתנים לשימוש חופשי באמצעות אינטרנט ומאפשרים לתקשר, ליצור קבוצות סגורות/פתוחות ושיתוף תכנים שונים.

מערכת דיוור

מערכת דיוור המאפשרת בניית רשימות תפוצה בקורסים השונים. המרצים המשתמשים במערכת זו מפיצים הודעות לכתובת דוא"ל אחת (כתובת הרשימה) שנמנים אליה הסטודנטים הרשומים לקורס.

מאמרים בנושא שימוש במדיה חברתית:

פייסבוק בכיתה – המאמר דן באפשרות להיעזר ברשת חברתית פייסבוק ככלי פדגוגי. במאמר מוצגים יתרונות ודרכים לשלב פייסבוק לטובת למידה.

E-Learning and Social Networking Handbook  – עיצוב קורסים בעזרת 0.Web 2 ורשתות חבריות – בספר נעשה ניתוח מעמיק של 20 כלים טכנולוגיים ומוצגות דרכים לשלב כלים אלה בעיצוב הקורס. כמו כן, הספר דן בדרכים לשילוב סוגי מדיה שונים בקורס. הספר מתבסס על ניסיון אישי של מספר מרואיינים אשר שילבו כלים בעיצוב קורסים שלהם.