פורטל שירותי המידע

 
 
 
IS – פורטל שירותי מידעפורטל המרכז בתוכו שירותי מידע העומדים לרשות המשתמשים.
הגישה לפורטל הינה בהזדהות בעזרת שם משתמש וסיסמה אישיים. הפורטל פתוח לשימוש גם מחוץ לקמפוס
TS – גישה לשירותי דוא"לניתן לגשת לתיבת דוא"ל מכל מחשב מחוץ לקמפוס בעזרת שם משתמש וסיסמה.
 אפליקציית המכללה האקדמית ספיר

הוראות שימוש עבור סטודנטים 

הוראות שימוש עבור מרצים