הדרכה למרצים בכיתות מצולמות/היברידיות

By | 10 אוקטובר, 2021

בדף הבא ניתן למצוא הנחיות הנוגעות להתנהלות בעת למידה היברידית וכן תפעול הציוד בכיתות מסוג זה.

מדריך להפעלת עמדת פודיום חדשה

מדריך להפעלת עמדת פודיום ישנה

מדריך לתפעול המחשב בכיתה בשיעור מצולם