הנחיות השימוש בשטח אחסון אישי (כונן אישי F:)

By | 10 אוקטובר, 2019

הנחיות השימוש בשטח אחסון אישי (כונן אישי F:)

כללי:

המכללה האקדמית ספיר מקצה לך שטח לאחסון אישי (כונן F:). שטח האחסון מיועד לשמירת קבצי עבודה, דוחות, פרוייקטים, וכדו'. הגישה לשטח האחסון ניתנת מכל מקום בכל זמן, ע"י הזדהות עם שם משתמש וסיסמה.

תנאי שימוש בשטח האחסון האישי:

שטח האחסון מוקצה באופן אישי למשתמש, מיועד לצרכים אקדמיים בלבד ואינו ניתן להעברה. שטח האחסון ניתן כשירות בלבד ואינו כלול בשירותי החובה המסופקים לסטודנט. המכללה רשאית מפעם לפעם לשנות את אופי השירות ובכלל זה, זמינות, גודל, נגישות,  כמו כן רשאית המכללה לבטל כליל את השירות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שנעשה ע"י המשתמש שימוש בשטח האחסון שלא לצרכים להם הוא יועד ע"י המכללה, רשאית המכללה לנקוט בהליכים כנגד המשתמש כפי שתמצא לנכון, וזאת על פי כל דין. אין המכללה אחראית על גיבוי הקבצים או הנתונים המאוחסנים או על תקינותם. כמו כן, אין המכללה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאובדן נתונים מלא או חלקי, הפסקת שירות מלאה או חלקית או כל שיבוש במערכת האחסון. האחריות על תקינותם הקבצים ושלמותם היא של המשתמש בלבד. מומלץ למשתמש לבצע מפעם לפעם גיבוי נתונים בהתקן אחסון חיצוני.

הגישה לשטח האחסון האישי (כונן אישי F:) אפשרית בשתי דרכים:

 1. באינטרנט – באמצעות דפדפן.
 2. מקומית – ממחשבים במכללת ספיר.
 3. הנחיות גישה לאחסון אישי (כונן F) באינטרנט:
 4. גלוש לפורטל שירותי מידע
 5. בדף ההזדהות הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך.
 6. בפורטל בחר קבצים ברשת
 7. ברשימת הכוננים, בחר כונן אישי F:.
 8. מוצגת רשימת הקבצים שלך.
 9. הנחיות גישה מקומית לאחסון אישי (כונן F) :
 10. בצע הזדהות (login) במחשבי מכללת ספיר.
  – הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך.
 11. בשולחן העבודה, הקלק על "מחשב זה" ().
 12. בחלון רשימת הקבצים, הקלק על F: .
 13. מוצגת רשימת הקבצים שלך.

הערה: ניתן לגשת לכונן האישי F: גם דרך התוכנות (לדוגמה, דרך ..Word, Excel ).

שים לב:  יש לשמור קבצים רק בכונן F: !!! קבצים בכוננים אחרים – יימחקו אוטומטית.