בקשה לפתיחת חשבון

מטרת הטופס: לבקש פתיחת חשבון חדש.
הסבר על טופס בקשה לפתיחת חשבון:

  • יש להגיש את הטופס בכל מקרה שנוסף עובד לתאגיד.
  • הטופס משמש: עובד חדש בתאגיד.
  • הטופס מאושר על ידי: ראש היחידה הארגונית אליה משויך העובד.