בקשה לפתיחת כונן משותף

מטרת הטופס:  לבקש פתיחת כונן משותף – כונן G.
הסבר על טופס בקשה לפתיחת כונן משותף:

  • יש להגיש את הטופס: כאשר יש צורך בעבודה משותפת על כונן משותף של מספר אנשים.
  • הטופס משמש: מרצים/מורים.
  • הטופס מאושר על ידי: מרצים/מורים.