בקשה לניתוב כתובת דוא"ל

מטרת הטופס: לבקש ניתוב כתובת דוא"ל

הסבר על טופס בקשה לניתוב כתובת דוא"ל:

  • יש להגיש את הטופס כאשר קיים צורך לנתב כתובת דוא"ל פרטית לכתובת הקשורה לפונקציה או תפקיד מתחלף.
  • הטופס משמש: עובדי מנהלה.
  • הטופס מאושר על ידי: ראש היחיידה הארגונית אליו משוייך העובד (רמ"ח, רכז וכדומה).