התאמה / פיתוח מערכת מידע מנהלתית

מטרת הטופס: לבקש התאמה/פיתוח מערכת מידע מנהלתית.
הסבר על טופס בקשה לפיתוח/התאמת מערכת מידע:

  • יש להגיש את הטופס בכל מקרה בו מאותר תהליך בעייתי בו פיתוח מערכת מידע או שינוי במ"מ קיימת עשוי לספק מידע לא קיים/ייעול תהליך, שיפור בתצוגת המידע או תפועל נוח יותר.
  • הטופס משמש: מרצה/מורה/עובד מנהלה בקמפוס ספיר.
  • הטופס מאושר על ידי: ראש היחידה הארגונית אליו משוייך העובד (רמ"ח, רכז וכדומה).