קורס, בחינות וחשיפות המתקיימים במעבדת מחשבים

מטרת הטופס:  הזמנת מעבדת מחשבים לקורס לסמסטר, כולל מועדי בחינה ומועדי חשיפה לקורס.

  • באחריות הרכזת למלא טופס זה עבור כל קורס הנלמד במעבדת מחשבים,  ולהעבירו ליחידת המחשב (help@sapir.ac.il) ולמדור בחינות (exams@sapir.ac.il) עד 60 יום לפני תחילת סמסטר.