הזמנת עמדה ממוחשבת

מטרת הטופס: הזמנת מחשב/טלפון/ציוד נוסף עבור עובד או מרצה חדש או עבור עובד/מרצה שעובר לעמדה אחרת.
הסבר על טופס הזמנת עמדה ממוחשבת:
 • יש לפנות בכל מקרה שנוסף עובד (מנהלה או סגל הוראה קבוע) במשרד הדורש עמדה ממוחשבת.
 • הטופס משמש: רכזות, עובדי מכללה ועובדי קריית החינוך.
 • הטופס מאושר על ידי גורם מנהלתי מתאים למוסד הרלוונטי.
 • לפני מילוי הטופס יש להזדהות באמצעות ההרשאות הנדרשות, בטופס יש למלא את פרטי האדם שעבורו מיועדת העמדה, ואת פרטי המזמין (בתחתית הטופס).
 • יש לציין האם העמדה היא עבור עובד מנהלה, סגל הוראה או אחר כגון "עובד שע"ל זמני" /בת שירות וכדומה. והאם העובד חדש או עובר למשרד אחר.
 • בטופס יש אפשרות להזמין מחשב, טלפון וציוד נוסף (יש לבחור באפשרות אחת לפחות).
 • באפיון צרכי מחשוב מצוינת התצורה הסטנדרטית של מחשב במכללה. במידה וקיימים צרכים מיוחדים, יש לציין אותם בטופס. כנ"ל לגבי צרכי טלפוניה וציוד נוסף נדרש.
 • לאחר מילוי הטופס ולחיצה על "לעובדי קרית חינוך לחץ כאן" נרשמת הודעה למזמין, בתחתית הטופס – נפתחה קריאת שירות עבור בקשתך. כמו כן יישלח למייל של המזמין חיווי על פתיחת קריאה במערכת ניהול השירות סיסאיד.
 • במקרה שהעמדה מיועדת לסגל מכללה, הטופס נשלח לאישורה של תמר לוין – מנהלת אגף משאבי אנוש ושכר.
 • לאחר מילוי הטופס ולחיצה על "לעובדי מכללה לחץ כאן" נרשמת הודעה למזמין, בתחתית הטופס – בקשתך נשלחה למנהלת אגף משאבי אנוש ושכר תמר לוין : מספר בקשה XXX.
 • תמר לוין מקבלת הודעת דוא"ל עם קישור. עליה להיכנס לקישור על מנת לעיין בפרטי ההזמנה ולאשר/לא לאשר את ההזמנה.
 • לאחר אישורה, נפתחת קריאת שירות לטיפול יחידת המחשב, על שם המזמין שייקבל על כך חיווי במייל.
 • במקרה שההזמנה לא אושרה, המזמין יקבל על כך הודעת דוא"ל מהמערכת.
 • המזמין יכול לעקוב אחר הקריאה.
 • למזמין יש אפשרות להדפיס את טופס ההזמנה.