הוספת עוזרי הוראה לקורס בלי-מוד

על מנת להוסיף עוזרי הוראה לרשימת המשתתפים בקורס, יש לבצע את הפעולות הבאות:

באתר sapir.ac.il יש ללחוץ על כפתור "כניסה מזוהה לשירותי מידע"

Identification Information Services

להזין שם משתמש וסיסמא למערכות המידע בספיר

Identification Information Services Entrance

ללחוץ על כפתור לי-מוד

leemood

בדף הבית של-לי-מוד יש ללחוץ על קישור "טופס בקשה להוספת עוזר הוראה/מתרגל לקורס"

add_assis

יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולשלוח אותו על פי ההנחיות בקובץ.