איפה לרשום את הסיסמה בכדי שלא אשכח אותה?

בשום מקום, בוודאי שלא בקרבת המחשב או במדבקה על הצג.