למי מותר למסור את הסיסמה האישית?

לאף אחד. אין למסור את הסיסמה לאיש ובזאת נכללים – עמיתים בעבודה, אנשי יחידת המחשב, מי שמחליף אותך (זמנית או קבוע).

הסיסמא אישית ואין אפשרות לאף אחד (כולל לא ליחידת המחשב של ספיר) לדעת אותה.