DRAGON

By | 15 אוקטובר, 2020
 

DragonFrame

  1. יש להוריד את תוכנת Dragonframe (עליך להזדהות עם שם משתמש וסיסמה במכללת ספיר).
  2. בהפעלה בפעם הראשונה יש לבצע תחילה רישום (Activation). תהליך זה מתבצע חד פעמית.
  3. יש לבחור Full Activation ולהזין את המספר הסיריאלי שקיבלת בדוא"ל שלך במכללת ספיר.