כללי התנהגות במעבדות מחשבים

By | 5 יולי, 2018

כללי התנהגות במעבדות מחשבים:

– חל איסור מוחלט להכניס אוכל ושתייה למעבדות המחשבים.

– אין לנתק את כבלי החשמל והרשת של המחשבים, או את כבלי העכבר, המקלדת ו/או את האזיקונים המקבעים את המחשב.

– אין להעביר ציוד או כבלים מעמדה לעמדה.

– במקרים בהם העמדה תקולה אין לנסות לטפל בתקלה לבד! יש לדווח למרצה ולעבור לעמדה תקינה.

– ניתן לפנות למוקד תקלות בזמן שיעור (מוקד למרצים בלבד), וטכנאי יגיע למעבדה.

– ניתן לפנות לתמיכת מחשוב במייל ל- help@sapir.ac.il

– הפרת כללי ההתנהגות תטופל משמעתית, אנא פעלו על פי ההנחיות