מדפסות ייעודיות לסגל הוראה בקמפוס ספיר

בקמפוס ספיר קיימות מספר מדפסות ייעודיות לסגל האקדמי

למרצי המכללה במינוי, שנקבעו להם חדרים בבניינים 10 ו- 11, ישנה אפשרות להדפיס למדפסות המצויות ליד חדרי מרצים. המדפסות ממקומות בבניין 10 בחדרים 10106-10107 (חדר עם 2 כניסות) ובבניין 11 בחדרים 11106-11107 (חדר עם 2 כניסות).

למרצי בית ספר להנדסאים ישנה אפשרות להדפיס למדפסת המצויה בחדר מרצים (2110) בבניין הנדסאים. ההדפסה תעשה לאחר כניסה למחשב המצוי בחדר עם חשבון המשתמש של המרצה. שם המדפסת היא: הנדסאים חדר מרצים.

שירותי התמיכה לשלושת מדפסות המרצים המצויות בבניינים 10, 11 והנדסאים וכן למדפסות המקומיות בחדרי המרצים בבניין תקשורת הם באחריות יחידת המחשב, לרבות החלפת דיו למדפסות.

במקרה של תקלה, יש לפנות למרכז התמיכה בטלפון 077-9802444, או לפתוח קריאה מקוונת.

יחידת המחשב אינה אחראית על אספקת דפים למדפסות.

לאספקת דפים למדפסת בבניינים 10 ו 11 יש לפנות למזכירות ההנהלה בבניין 5.
לאספקת דפים למדפסות מרצים בבניין תקשורת יש לפנות לרכזת מחלקת תקשורת, לאספקת דפים למדפסת בבניין הנדסאים יש לפנות למזכירות הנדסאים.