סריקת מאמר

מרצים שברשותם חומרי למידה מודפסים כגון מאמרים, דפי נוסחאות, פתרונות למבחנים, מקראות וכדומה, באפשרותם להעביר את חומרי הלמידה הללו לרשות הסטודנטים בשלוש דרכים:
1. סריקת החומרים ע"י מרכז תמיכת מחשוב. למרצה נשלח בדוא"ל קישור לקובץ הסרוק.  באחריות המרצה להעלות את החומרים למערכת לי-מוּד.

2. העברת מאמרים לספרייה לשם סריקה וקטלוג במערכת אלף.

3. העברת חומרי הלמידה (מקראות קורסים) לקופימדיה.

במסמך זה מפורטת אפשרות מס' 1 שהינה באחריות יחידת המחשב.

בכדי לפעול על פי אפשרויות 2 ו 3, נא להתעדכן בנהלי הספרייה וקופימדיה להעברת חומרי למידה מודפסים.

מטרת הטופס:  בקשה לסרוק מאמרים.

קישור לטופס בקשה לסריקת מאמרים

הסבר על טופס סריקת מאמר:

  • יש לצרף את הטופס למאמרים שמועברים לסריקה במרכז תמיכת מחשוב.
  • הטופס משמש: מרצה/רכזת מחלקה/מזכירת מחלקה.
  • הטופס מאושר על ידי: מרצה/רכזת מחלקה/מזכירת מחלקה
  • יש להעביר מקראות מחולקות לפי מאמרים באיכות סבירה, בדפי A4 בלבד (לא על דפי משבצות), לא הדפסה דו-צידית ולדאוג שהמאמרים אינם מהודקים עם סיכות.
  • לאחר סריקת מאמרים, ישלח קישור בדוא"ל למרצה, על מנת להעלותו למערכת לי-מוּד (צפייה בסרטון הדרכה בנוגע להוספת קישור לקורס בלי-מוּד).
  • הקישור מועבר גם לספרייה לצורך העשרת קטלוג הספרייה. הספרייה תקטלג אותם כרשומה אלקטרונית בלבד.
  • מרצה המעוניין לקבל את המאמרים בחזרה מוזמן לתאם ולהגיע למרכז תמיכה לצורך זה (עד שבוע ממסירת המאמרים).
  • שימו לב:

o        לא ניתן לשלוח חומרי למידה לדוא"ל המרצה.

o        לא ניתן לצרוב חומרי למידה על גבי דיסק ולשלחם למרצה.

o        מרכז תמיכת המחשוב לא מחזיר לתאי המרצים חומרי למידה.

o        מומלץ כי המרצה יגבה את חומרי הלמידה לפני העברתם לסריקה במרכז תמיכת מחשוב.

o        החומרים יסרקו וישלח קישור בדוא"ל למרצה, עד 10 ימי עבודה מיום קבלת הפריטים במרכז תמיכת המחשוב.

o        שימו לב, יש חשיבות לכתיבת המקור הביבליוגראפי בטופס לצורך העשרת קטלוג הספרייה.