Category Archives: חדשות רצות

עדכונים ושינויים בדרכי הצגת סרטים ומדיה בעמדות פודיום בכיתות

עמדות הפודיום בכיתות  עוברות שינויים והתאמות לעידן החדש: בימים אלה אנו משדרגים כ- 30 מחשבים בכיתות, למחשבים חדישים, ללא כונן אופטי לתקליטורים.  תהליך החלפת המחשבים יושלם עד סוף סמסטר ב'. במקביל, מושק שירות חדש של הרכשת חומר מתקליטורים לרשת: בקמפוס פרוסות 4 עמדות הרכשה : 3 עמדות בחדר מולטימדיה בספריה, ועמדה אחת במרכז תל"ם במכינות.… Read More »